Pályázati felhívás napközis tábor vezetésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet pályázatot hirdet az önkormányzattal közösen szervezett nyári napközis tábor vezetői feladatainak ellátására

I. A pályázat kiírója: Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet (2400 Dunaújváros, Dózsa György út 35/A., Tel:(25)403-877, dunaujvgesz@gmail.com)

II. A megkötendő szerződés: megbízási szerződés.

III. A szerződés időtartama: A megbízás időtartama: 2023. június 26. – 2023. augusztus 4.

A tábor időtartama: 2023. június 26. – 2023. augusztus 4.

IV. A napközis tábor helye: Egyeztetés alatt, de a pályázó megfelelő indoklással  helyszínt is javasolhat.

V. A pályázó által elvégzendő feladatok:

A tábor működésének megszervezése, szakmai irányítása, koordinálása.

A megbízási szerződés időtartama alatt 6×5 napos turnusokban átlag várhatóan 80 – 100 gyermek részére naponta változatos szabadidős program biztosítása – a napi kötelező háromszori étkezés beiktatásával – 20 gyermek/1 nevelő felügyelete mellett.

VI. Bérezési feltételek:

  • A tábor vezetésével megbízott személy díjazása bruttó000 Ft/tábori nap.
  • A táborvezető-helyettes díjazása bruttó 15.500 Ft/tábori nap.
  • A napközis tábor gazdálkodásával kapcsolatos teendőket a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet (továbbiakban: GESZ) látja A GESZ bonyolítja le a megbízási díjak folyósítását, továbbá a nyári tábor működéséhez szükséges kiadások rendezését a költségvetésében előirányzott fedezet alapján.

VII. A pályázat tartalmi, formai követelményei:

A pályázatot benyújthatja minden legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező pedagógus, aki valamelyik állami fenntartású oktatási intézmény dolgozója (erről az adott intézmény vezetőjének igazolását csatolni kell). A pályázat részét képezi a részletes heti programterv, a költségvetés, amely tartalmazza az esetleges szponzorok bevonásának lehetőségét is.

A pályázatok elbírálásának szempontja:

Korosztályoknak megfelelő élmény-gazdag, változatos programterv, és hatékony gazdálkodásra való törekvés.

A pályázatok benyújtásának módja és határideje:

A pályázatokat 2 példányban zárt borítékban kell benyújtani. Az eredeti példányt minden oldalon szignálni kell. A zárt borítékot apályázat nyári napközis vezetésérefelirattal kell ellátni.

Benyújtásának határideje: 2023. május 10. 12:00 óra.

A pályázatokat Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet központjában (Dunaújváros, Dózsa György út 35/A.) vagy a dgeszigazgato@gmail.com email címen kell határidőig leadni.

A pályázatok elbírálása 2023. május 22-éig történik, melynek eredményéről a pályázók 2023. május 30-áig értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Farkasné Vörös Magdolna GESZ igazgatónál a 06-20/215-6604 telefonszámon, vagy a dgeszigazgato@gmail.com email címen lehet.

Dunaújváros, 2023. április 21.

            Farkasné Vörös Magdolna

igazgató s.k.

Kategória: Friss híreink | A közvetlen link.